Chính sách vận chuyển:

Chính sách vận chuyển:

Ngày đăng: 08/01/2024 06:01 PM

Chính sách vận chuyển:

Thời gian giao hàng: Công ty xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn đặt hàng cụ thể.

Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại địa chỉ được khách hàng cung cấp.

Chi phí giao hàng: Được thỏa thuận theo từng đơn đặt hàng cụ thể.

Phương thức giao nhận: Công ty giao hàng cho khách hàng trong giờ hành chính, việc giao hàng phải được người giao và người nhận ký, ghi rõ họ tên vào phiếu giao hàng.

Chứng từ giao nhận gồm :

Phiếu giao hàng có chữ ký xác nhận 2 Bên.

Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc chất lượng hàng hóa  (nếu có).

Phiếu Bảo hành.

Đăng ký nhận tin